. SK SPECTRUM Praga
HISTORIE SK SPECTRUM PRAGA
Obrazek k clanku
V této sekci bychom Vás, návštěvníky našich hlavních webových stránek, chtěli seznámit formou příspěvků těch, kteří "u toho všeho byli, nebo momentálně stále jsou", alespoň stručně s postupným vývojem našich aktivit od prvopočátku až do současnosti, která je zobrazována v dalších sekcích. Textovým dodatkem k minulosti hokejbalového klubu SK Spectrum Praga, kterým je sumarizace hlavních úspěchů uvedená závěrem tohoto článku pod titulkem "VÝSLEDKOVÁ HISTORIE ", chronologicky seřazujeme to, čeho jsme doposud dosáhli. Není žádným tajemstvím, že bychom rádi ve spolupráci s partnery rozšířili úspěchy našeho klubu nejenem na poli sportovním, avšak i v oblasti komerční.

Zároveň si můžete kliknutím na další odkaz připomenout detailněji naši dlouholetou a stěžejní aktivitu "MLÁDEŽ"Začalo to, jak i vidíte, dost „nevinně“. V roce 1998 vypustil Českomoravský svaz hokejbalu do světa informaci pro všechny nadšence sportu, který se postupně z amatérských začátků s ohraným tenisákem v ulicích a mezi lavičkami městských parků dopracoval až na stadióny, a to v tom smyslu, že by na Stadiónu mládeže Palmovka mohla být zřízena v případě zájmu jakási „výuková školička hokejbalu“ s tím, že koordinací této akce byl pověřen tehdejší aktivní hokejista František Sejrek, který na sekretariátu Svazu vykonával zrovna náhradní vojenskou službu.

Franta, který se později stal i jedním z našich klubových trenérů, se shodou náhod spojil v této aktivitě s otcem jednoho z nás, nejmladších zájemců o tento sport, a spolu celou věc „upekli“… To jsme ještě ani netušili, že tenhle „táta jednoho z nás“ se v zápětí zaslouží o vznik nového sportovního klubu, jehož je dodnes předsedou a dostane nás do ligových soutěží a posléze spolu s ostatními jeho kolegy – dospělými nadšenci z řad ostatních tatínků nás dovede až k titulu Mistra republiky. Ale nepředbíhejme …

To už mezi nás přicházeli i další budoucí hokejbalové „hvězdy“, o něco starší než my, úplně nejmenší. Možná poznáte na obou fotkách některé z mistrů republiky v žákovské kategorii, juniorského vícemistra světa, některé současné vrcholové hráče českého hokejbalu apod. Pod vedením dalšího z trenérů Petra Živného, vedoucího reprezentace ČR mužů, jsme dospěli ještě ve vypůjčených dresech k touženému cíli ve formě vítězství ligových hráčů, ne „jen školáků“!!! To už se pro nás šily nové dresy a nejstarší z nás se stali dorostenci …

Dodnes nikdo nerozluštil přesmyčku v názvu našich žákovských týmů „CANNIBALLS“ , kterou jsme si vymysleli v grafickém návrhu dresů.

No a co čert nechtěl … Z kvalifikačního turnaje v Ostravě se náš tým žáků probojoval až do nejvyšší extraligové soutěže, další dva týmy žáků hráli v regionální soutěži, stejně tak jako 3 již dorostenecké týmy, tým juniorů velmi úspěšně vstoupil rovněž na celorepublikovou úroveň, měli jsme po převzetí oddílu Kobylisy již i účast v mužských soutěžích a uvítali jsme v tomto období historie klubu i pomoc dalších dobrovolníků, trenérů a vedoucích mužstev, takže nejde opomenout především našeho šéftrenéra Petra Tomáše, který nás dovedl v roce 2001 k metám nejvyšším:

MISTŘI ČESKÉ REPUBLIKY (Praha – Palmovka, 20.5.2001)

Tak takhle náš klub ve skutečnosti začínal !!!

Michal Vondra, bývalý hráč a mistr republikySLOVO PŘEDSEDY KLUBU:

Již v roce 2001 jsme si začali uvědomovat nutnost zviditelnění našeho klubu i v pohárových soutěžích. Stali jsme se zakladateli zimního poháru mládežnických mužstev pod záštitou Pražského svazu hokejbalu a již v jeho prvním ročníku jsme věnovali nádherné putovní poháry vítězům kategorie žáků i dorostu.

Naše mužstva se začala pravidelně účastnit jak regionálních pohárových turnajů mládeže (Letohrad, Jihlava, Praha, Most atd.), tak turnajů mužů v ČR i na Slovensku včetně oficiální nejvyšší celosvazové akce - Českého poháru.

Velkým zpestřením jarní aktivity vedoucích našich mládežnických týmů byla i dlouholetá odborná pomoc a technické zabezpečení družstev ZŠ Libčická (v nedaleké blízkosti objektu školy samotné jsme konečně vybudovali i vlastní hokejbalový areál) při zápolení jejich žáků v jedinečné „pohárové“ akci pro žáky základních a středních škol pod názvem HOKEJBAL PROTI DROGÁM, kterou pořádá ČMSHb již od roku 2002. Všem zúčastněným muselo být vždy velmi příjemné osobní setkání s patrony této soutěže, ať už to byl Richard Král, Dominik Hašek, nebo v roce 2011 Petr Průcha.

Žádným tajemstvím (ba právě naopak) není ani naše pravidelná spoluúčast na dětských dnech při KD Krakov (Bohnice) nebo spoluorganizování jedné z akcí MČ Praha 8 „Sportuje celá Praha 8“ - září 2010 a 2011.

O našich dalších cílech svědčí i příprava založení nové „Školy hokejbalu ČIMICE“. K dispozici máme vlastní hokejbalový areál s veškerým nutným sociálním zázemím, klubovnou a, řekl bych, i dostatek zkušeností.

Při stavbě našeho vlastního hřiště jsme věnovali značnou pozornost sociálnímu zázemí našich hráčů. Při cestách za hokejbalovými úspěchy po naší republice jsme totiž byli jinde dost zklamáni …

Bylo zcela nezbytné vypořádat se s minulostí působení klubu na rádoby domácí půdě na Palmovce, kde se již podmínky staly neúnosné jak z hlediska výše nájmu, tak i z důvodů „přeplněnosti“ obou hřišť pro tréninkové účely nebo právě nedostatečné kvality a kapacity tamějšího sociálního vybavení.

  

K slavnostnímu otevření „čimické arény“ došlo 22.6.2005 po téměř tříleté výstavbě vzhledem k omezeným možnostem postupného využití disponibilních finančních prostředků.

Zde, jak se sami můžete přesvědčit, se snažíme na vcelku slušné kulturně-sociální úrovni i „splachovat“ své soupeře …

Bohužel stejně jako my, ani ostatní sportovní kluby v oblasti „menšinových“ sportů, nemůžeme „spláchnout“ ty, kteří zavinili v letech 2006 – 2011 absolutní a nezákonný propad financování a dotační politiky ze strany řetězce Sazka/ČSTV/PTU. Budiž jim soudy i naši potomci milostivi …

Přeji všem, kteří mají dostatek elánu, času, peněz a chuti pokračovat v intencích, které jsem jako zakladatel tohoto klubu přes nevůli některých jiných osob přesto prosadil, hodně zdaru a těším se na další aktivní spolupráci.

Ing. Miloš Vondra, předseda a jednatel klubuHEKTICKÁ PŮLE PRVNÍ DEKÁDY NOVÉHO TISÍCILETÍ ZA NÁMI …

Rozmach aktivit našeho klubu byl patrný na každém z mužstev:


Ať už to byli žáci, dorostenci, junioři nebo „hotoví chlapi“. Canniballs, Stewballs, Fireballs, Pitballs, to vše byla soupeři vždy uznávaná synonyma našich mládežnických nebo seniorských týmů, v jejichž názvu se objevoval v posledních písmenech anglický výraz pro hokejbal přímo nezanedbatelný.Samozřejmě vzhledem ke zdravé konkurenci uvnitř klubu odcházeli někteří odchovanci i do jiných klubů, a jejich jména nelze opomínat:

Naše vřelé díky patří i ostatním rodilým „Čimičákům“ – např. současné extraligové „star“ Tomáši Rudovi, který v sezóně 2002-03, než se opětně ze studií vrátil do našeho klubu, hrál za Stick Shack Bloomington (Illinois, USA).

Jedním z důležitých mezníků činnosti našeho klubu bylo převzetí hokejbalového oddílu TJ KOVO PRAHA na dvě sezóny 2002 – 2004. Kategorie mužů se tím dostala až na nejvyšší českou extraligovou úroveň a spolupráce s pány Krčkem, Kovaříkem, Vorlem, Teplým, Říhou, Sosnou i dalšími nám byla potěšením, ač některé názory ohledně dalšího rozvoje klubu nás přiměly k tomu, že půjdeme vlastní cestou, a to i s ohledem na výstavbu vlastního hokejbalového areálu a ve snaze o profesionálnější přístup k našemu sportu jako takovému.

Kováci zůstali na Palmovce, ale my už jsme měli svůj stadión. Někteří z jejich dnes již neaktivních hráčů, kteří se spolu s dalšími svými vrstevníky zasloužili o tak silné zázemí kdysi vznikajícího oficiálního sportovního odvětví hokejbalu v České republice, jakým byly Čimice (v devadesátých letech minulého století totiž mnozí z nich začínali na hřišti místního Sokola), přesto dodnes kvitují s určitou nostalgií, jak důležité bylo hokejbal do Čimic vrátit. Děkujeme.

V roce otevření našeho čimického areálu se započala další důležitá éra, kterou je doposud spolupráce s Players of Uftaland.


Nejlepší hráči Players se zapojovali postupně do našeho mužského áčka a podíleli se i na vedení naší mládeže. Přicházeli i další posily – Roman Novák, Jiří Bémer (jeho syn Marek je konečně naším odchovancem) atd. V sezónách 2009-10, 2011-12 a 2012-13 se stali muži mistry své sekce 2.NHbl.

Ani naše mládež nezahálela. Starší žáci se stali vicemistry České republiky v sezóně 2006-07 a přišli o titul až v prodloužení finálového zápasu. Mladší dorost dosáhl v sezónách 2007-08 a 2008-09 shodně na 6. celostátní příčku atd. Přestože nám, bývalým "stěžejním kamenům" našeho klubu v průběhu let "narostla i jiná než hokejbalová křídla", musíme konstatovat, že další etapa výchovy hokejbalové mládeže na Praze 8 přímo v našem klubu pokračuje. Všem našim následovatelům přejeme stejné kamarádské zážitky a sportovní úspěchy, které i my dodnes, ač někteří z nás již pouze jaksi retrospektivně, prožíváme.

KOLEKTIV BÝVALÝCH HRÁČŮ Z ČIMIC, D.CHABER, BOHNIC, KOBYLISVÝSLEDKOVÁ HISTORIE:


1998-1999
ZALOŽENA 1. PRAŽSKÁ HOKEJBALOVÁ ŠKOLA (1998) + VZNIK KLUBU (1999)

1999-2000
žáci A - 5.místo v RHbl, žáci B - 10. místo v PHbl

2000-2001
SLOUČENÍ S ODDÍLEM KOBYLISY + ZALOŽENÍ TRADICE ZIMNÍHO TURNAJE "MILLENIUM CUP"
žáci A - Mistři České republiky, žáci B - 6.místo v RHbl, žáci C - 10.místo v PHbl
dorost A - 2.místo v RHbl, dorost B - 5.místo v RHbl, dorost C - 8.místo v PHbl
junioři - 2.místo v RHbl
muži - 6.místo v RHbl

2001-2002
Všechna mužstva shodou okolností na 3.místech ve svých soutěžích

2002-2003
PŘEVZETÍ ODDÍLU HOKEJBALU TJ KOVO PRAHA NA 2 SEZÓNY
ml. žáci - 3.místo
st. žáci - 7.místo
ml. dorost - 2.místo
junioři - 2.místo
muži A - 10.místo v Extralize, muži B - 9.místo v ČNHbl, muži C -8.místo v PHbl

2003-2004
ml. žáci - MČR-střed 1.místo, MČR-2. místo ve finálové skupině
st. žáci - MČR-střed 5.místo
ml. dorost - 5.místo
muži A - 10.místo v Extralize, muži B - 9. místo v ČNHbl
muži "Players" 6.místo v 2.NHbl

2004-2005
POČÁTEK OFICIÁLNÍ SPOLUPRÁCE S "PLAYERS"
ml.žáci - MČR-střed 1.místo, MČR 2.místo ve finálové skupině
st. žáci - MČR-střed 4.místo , MČR – semifinálová skupina
muži - 2.NHbl-střed 10. místo

2005-2006
22.6.2005: SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VLASTNÍHO HŘIŠTĚ (SPECTRUM ARÉNA) V ČIMICÍCH
ml.žáci - MČR-střed 1.místo, MČR 6.místo
st.žáci - MČR-střed 1.místo, MČR 8.místo
muži - 2.NHbl-střed 6.místo

2006-2007
st.žáci - MČR-střed 1.místo, MČR 2.místo; finále Spectrum -Vsetín 3:4p
muži - 2.NHbl-střed 3.místo; semifinále Spectrum – Strašecí 0:3 na zápasy.

2007-2008
ml.žáci - MČR-střed 10.místo
ml.dorost - Extraliga 6.místo; čtvrtfinále Spectrum – Elba Ústí 2:3 na zápasy
muži - 2.NHbl-střed 6.místo; čtvrtfinále Spectrum - Benátky 1:3 na zápasy

2008-2009
ml.dorost - Extraliga 6.místo; čtvrtfinále Spectrum – KEB Kladno 0:3 na zápasy
muži - 2.NHbl-střed 3.místo; semifinále Spectrum – Benátky 2:3 na zápasy

2009-2010
muži - 2.NHbl-střed 1.místo, všechny série 3:0 (Bohemia Ďáblice, Benátky, KEB Kladno „B“)

2010-2011
PŘEVZETÍ MLÁDEŽNICKÉHO ODDÍLU HBC REBEL OD SHM
minipřípravka "Rebel" - 2.místo MČR; finále SHM Rebel Praha 8 - Vlašim 2:3p
muži - 2.NHbl-střed 5.místo; čtvrtfinále Spectrum - Ekonom Devils 2:3 na zápasy

2011-2012
mladší žáci - MČR-Střed 9. místo
muži - 2.NHbl-střed 1. místo (finále: Spectrum - Mladá Boleslav 3:0)
OSAMOSTATNĚNÍ SE A ODCHOD REBELŮ (mladší žáci)

2012-2013
muži - 2.NHbl-střed 1. místo (finále: Spectrum - Rakovník 3:2)

2013-2014
muži - 2.NHbl-střed: čtvrtfinále: Spectrum - Benátky 0:3

2014-2015
muži - 2.NHbl-střed: čtvrtfinále: Spectrum - Kovo "B" 2:3
1.9.2015: SPRÁVA SPECTRUM ARÉNY SVĚŘENA DO PÉČE NOVÉHO SK REBEL PRAHA VEDENÉHO BÝVALÝM HOKEJOVÝM REPREZENTANTEM ČR A MISTREM SVĚTA MICHALEM BROŠEM, KTERÝ V ROCE 2015 UKONČIL SVOJI HRÁČSKOU KARIÉRU.

Sportovní činnost klubu byla ukončena.

2016
VALNÁ HROMADA SPOLKU ROZHODLA O ZRUŠENÍ A LIKVIDACI.

Komentáře vkládají jednotlivé osoby, které tak vyjadřují svůj názor. Tento názor se nemusí shodovat s názorem provozovatele těchto stránek a provozovatel za tyto příspěvky nepřebírá odpovědnost.
Vkládající je srozuměn s tím, že příspěvky porušující obecně platný etický kodex - zejména příspěvky obsahující vulgarismy, rasové útoky, SPAM apod. mohou být bez předchozího upozornění smazány.

Vložit komentář k tomuto článkuAutor: http://www.altmorephysio.com/; 2015-02-09, 18:36:20
Domovská stránka: rdjuoa@gmail.com

discount uggs boot
genuine ugg boots
Autor: http://fitflopsaustralia.snoho; 2015-05-16, 19:42:21
Domovská stránka: igsnsimjp@gmail.com

fitflops sale online australia
fitflop sales
Příští utkání už nebude !!!
Sportovní činnost klubu byla v roce 2015 ukončena. Valná hromada spolku rozhodla o zrušení klubu, ovšem celých 17 let našeho aktivního působení ve světě hokejbalu je chronologicky popsáno pod záložkou "Historie".
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Městská část Praha 8 MV Spectrum

TOPlist